Maskinramp under jord med byggnadsställning

I industrin används byggnadsställningar kreativt för att lösa alla tänkbara utmaningar. Här har vi t. ex. byggt en ramp för att arbetsfordon ska få tillträde till ett schakt. Byggnadsställningar har alltså en viktig funktion att fylla för att underlätta även för att maskiner ska kunna få tillträde.

I stora industriprojekt är ofta ställningsmontörerna ”oljan i maskineriet” som dagligen löser tillträden och trygga arbetsplattformar.

henrikkomp

Byggställningen som räddade torntuppen

ABC Ställningar Gävle fick i uppdrag att montera byggställning runt Hedesunda kyrka söder om Gävle. Hedesunda församling var byggherre och entreprenaden utfördes av Bygg &… Läs mer »

Läs mer »

Ställning

Ställning för fasadmålning runt villa i Älvsjö.

Läs mer »

ABC Stockholm – Väderskydd på Fabrikörsvägen i Nacka

Oscar Properties bygger om konstorsfastighet till lägenheter. Vi bygger väderskydd och ställning. Ladda ner faktablad>>  

Läs mer »

Vattentornet Tallkrogen

6 st trapptorn och en materialhiss gjorde att jobbet kunde utföras säkert.

Läs mer »