Ställning runt Bunkeflo kyrka, Malmö kommun

I Bunkeflo i Malmö kommun har det funnits en kyrka sedan 1000-talet, först i trä och sedan 1100-talet i kalksten. Bunkeflo var under medeltiden en betydelsefull församling, intressant för både adeln och kyrkan.

1888 begärde församlingen att få riva den medeltida kyrkan som man ansåg vara för mörk och för liten för församlingen. Det tog sex år innan rivningstillståndet kom. Följande år, 1895 fick arkitekterna August Lindvall och Harald Boklund i uppdrag att rita Bunkeflo nya kyrka som invigdes bara tre år senare, söndagen den 11 september 1898.

Underhållet av Bunkeflo kyrka har länge varit eftersatt. Endast provisoriska åtgärder har gjorts under åren. År 2017 stängdes Bunkeflo kyrka efter att fastighetsförvaltningen upptäckt att kyrkans tegelstenar och fog håller på att vittra sönder.

Nu är det äntligen bestämt att kyrkan ska renoveras och åter öppnas. Åtgärderna ska vara utförda senast 1 december 2024.

Vi på ABC Ställningar i Malmö har fått uppdraget att bygga ställning för renoveringarna.

  • Fasaden skall fogas om samt få nya plåtdetaljer, även putsade ytor skall renoveras.
  • Fönster, dörrar och luckor skall målas.
  • Nytt bjälklag byggs till invändigt i kyrktornet.
  • Nytt koppartak på spiran.
  • Korset skall lyftas ner och målas om, lika så klockorna.
Byggställning runt spiran på Bunkeflo kyrka, Malmö kommun
Rasmus Berg och Sebastian Svensson vid tornspiran på Bunkeflo kyrka.


Jeanette Hedman, VD ABC Ställningar

Vi knackar på hos Jeanette Hedman på ABC Franchise kontor, tidigare regionchef i ABC-koncernen som sedan årsskiftet tagit rollen som VD för ABC Ställningsmontage i Stockholm och för Ställningsbyggarna i Skåne.

Hur känns det att vara hälften Stockholmare och hälften Skåning?

Det är precis så jag känner mig. Jag föddes i Stockholm och växte upp i Löddeköpinge i Skåne. Så jag känner mig på hemmaplan i båda bolagen.
Som artonåring flyttade Jeanette till Stockholm och påbörjade en karriär som frisör, efter några år utbildade hon sig till trädgårdsmästare och arbetade med utemiljöer. Det var då Jeanette fick upp intresset för ledarskap. Efter en resa med att driva eget företag och regionchef inom saneringsbranschen så landade hon 2018 hos ABC.

Att vara kvinnlig ledare i en mansdominerad bransch, hur är det?

Jag tänker inte på att jag är just kvinna. Visst behöver jag vara lite mer förberedd än en manlig kollega när jag kliver in i olika situationer men det triggar mig! Samtidigt har jag aldrig blivit så välkomnad in i en ny bransch som jag blev när jag klev in hos ABC Ställningar, både bland kollegor och kunder.

Vad skiljer Stockholm och Skåne åt i ställningsbranschen?

Marknaden är hård på båda ställen. I Skåne har det varit stort fokus på nyproduktion medan i Stockholm har vi en större mix med nyproduktion, ROT, industri och infrastruktur.
Vi har hög kompetens inom alla dessa sektorerna i koncernen så det ska bli väldigt kul att utveckla vår plattform på bägge orterna.

Men det är ju lågkonjunktur, hur parerar du det?

Det är klart att det är kämpigt och vi väntar på räntesänkningarna som alla andra. Men vi känner oss trygga i vår organisation och strategi framåt. Därför passar vi nu på att anställa kompetent personal och slipa våra organisationer, planen är att vara ännu starkare när det vänder.

Hur har ställningsbranschen utvecklats under dina sex år?

Jag ser en rätt stor skillnad. På bara några år så har det blivit en mer medveten bransch där företagen vill komma framåt, växa och kunna leverera mot högt ställda krav. Förut sågs vi mer som ett nödvändigt ont men nu tycker jag att blicken har höjts inte minst hos kunderna som oftare ser oss som en samarbetspartner istället för bara en leverantör.

Var är målet med ditt ledarskap?

Jag strävar efter att alla i organisationen ska ha ett starkt engagemang och kunskap inom sina områden. Att våra montörer ska vara stolta ambassadörer för vårt företag och känna förtroende för oss som arbetsgivare. Vårt fokus ligger på att hålla våra löften och leverera kvalitet. Vi ska vara en pålitlig och säker partner, en kollega som levererar högkvalitativa resultat. Vårt hjärta ska finnas med i allt vi gör och det ska vara en stark fördel för våra kunder att välja oss inför deras kund.

Förr eller senare behöver också ett vattentorn renoveras. Det är vad som pågår just nu i Hallstavik.

Hallstaviks vattentorn uppfördes 1953 och byggdes ut 1978. Det är 30 meter högt och ett av tre vattentorn i Norrtälje Kommun. Renoveringen startade i april 2023 och pågår långt in på hösten.

Det ska lagas och målas, även inne i själva vattencisternen och under tiden får Hallstavikborna reservvatten från annat håll.

Det är Miva Montage AB som fått uppdraget av Norrtälje Vatten och Avlopp. För att bygga byggställning runt tornet har Miva anlitat ABC Ställningar i Uppsala.

Hallstaviks vattentorn med byggställning
Byggnadsställning under uppförande runt Hallstaviks vattentorn med bygghiss och 5 intagsbryggor.

 

Robert Strand på ABC Ställningar är projektledare för ställningsbygget som ska betjäna Miva Montages olika yrkesgrupper under renoveringen.

Hissa ner och bygga ställning inne i cisternen

I första etappen renoverades själva cisternen som rymmer 1500 kubikmeter. Vi byggde ett trapptorn upp till cisternen som visade sig ha en lucka på ungefär en kvadratmeter för att komma
ner i cisternen!

– Ja, det var ju ett udda arbete hissa ner 10 ton byggnadsställning för hand med rep genom en liten lucka och sedan bygga upp den inuti cisternen, riva den och hissa upp den igen genom luckan. Men det gick bra!

Rund byggnadsställning utvändigt

Under tiden Miva renoverade cisternen så drog ABC Ställningar igång den andra etappen med ställningsarbeten utvändigt.

– Vi började att bygga runt halva vattentornet med 1500 kvm ställning runt alla pelare och reservoaren. Då kunde renoveringen starta på halva tornet medan vi påbörjade den andra halvan. Totalt blev det 3000 kvm ställning. Vi kompletterade med en bygghiss från ABC Bygghissar.

Det är speciellt med en rund byggnadsställning, det gäller att vara noggrann i början för att få rätt avstånd till vägg och en bra arbetsmiljö.

Robert Strand
Robert Strand, projektledare för ställningsbygget i och runt Hallstaviks vattentorn

Daglig service av byggnadsställnignen

I ett så pass stort jobb har vi ställningsmontörer på plats dagligen för att serva de som använder ställningen. Vi bygger och justerar dagligen En av utmaningarna är logistiken. Det är trångt på området och det går åt mycket ställningsmateriel så vi får planera logistiken väl för att inte störa den övriga verksamheten. För projektledaren Robert Strand är alltid utmaningen att vara klar i rätt tid så inga yrkesgrupper står still.

Malin Cidh leder arbetet på plats för Miva Montage och hon är nöjd med ställningsbygget.

– ABC Ställningar har varit snabba på bollen, flexibla och har försökt underlätta för oss. Att bygga en säker arbetsplattform är såklart det viktigaste för oss som beställare. Men på andra plats kommer flexibiliteten att kunna styra om resurserna så vårt arbete flyter på hela tiden.

Material som använts och personal som krävts

Ställningen runt Hallstaviks vattentorn är byggt med +8 material och bygghissen är en Geda. Tre personer från ABC Ställningar i Uppsala förberedde arbetet och det är ständigt montörer på plats under byggtiden.

ABC Ställningar - Björn Bjelkenstedt

Vi får en pratstund med Björn Bjelkenstedt VD för ABC Franchise AB och passar på att ställa några frågor:

Vi är mitt i en lågkonjunktur och det flaggas överallt för byggkris. Hur ser du på det?

– Byggsverige står inte still, det ska byggas broar och det ska underhållas. En del av segmenten av byggmarknaden ökar till och med i en lågkonjunktur. Det stora tappet är nyproduktion men vi har alltid haft fördelen att ha en mix av kunder.

De senaste åren har det varit en kamp om resurserna både i personal och material. Nu när det är ett lägre tempo tar vi chansen att trimma företaget och våra tjänster ännu mer.  För vår del som arbetar långsiktigt och har erfarenhet av tidigare lågkonjunkturer så innebär det att vi kan ta ett större språng när det väl vänder.

Så du är alltså inte orolig för lågkonjunkturen?

– Jo, det är klart att vi har fokus på det och anpassar oss. Vi måste vara med och ta de jobben som finns och vara noggranna med varje uppdrag. Det stora tappet är nyproduktion men man kan inte leva på bara det. I Stockholm har vi genom åren inte haft så stor andel nyproduktion så vi står inte och faller med det.

Hur har krisen påverkat ABC Ställningar hittills?

– Konkret har vi fokuserat på vår kärna och på sälj. Vi behöver verkligen följa upp alla kontakter vara rädda om de jobb och kunder vi har. Vi har jobbat stenhårt för att hitta och rätta till fel vilket gör att vi ökat noggrannheten och medvetenheten i hela verksamheten. Man blir förvånad över vilken effekt ett ständigt kvalitetsarbete ger!

Hur tycker du att övriga ställningsbranschen möter krisen?

– Det händer mycket, de större blir större och man kan se en konsolidering och den tror jag kommer att fortsätta. Branschen har blivit mycket bättre de senaste tio åren. Därför har också investerarna blivit intresserade av ställningsbranschen, man har förstått att det är en bra bransch att investera i.

Ni har ju enheter med lager på sju orter i landet och 23 så kallade samarbetsorter. Varför har ni alla dessa orter på er hemsida?

– Vi vill attrahera större aktörer som vill veta vad de får när de beställer. Genom att erbjuda kontakt på 23 orter så får vi en chans att sätta oss ner och prata med kunderna för att hitta lösningar. Vi hanterar alla förfrågningar från samarbetsorterna men det ska gärna vara lite större arbeten. Ibland lämnar vi ifrån oss jobben till en kollega lokalt som vi har förtroende för, så vi tycker att det fungerar bra. Kunderna vill ha en partner som är snabb och flexibel och man behöver finnas nära tillhands för att lösa kundens problem.

Om vi blickar tillbaka några år, tycker du att du har nått din vision om vad ABC Ställningar kan vara?

– Nej inte än. Jag är stolt över det vi har gjort och där vi befinner oss men jag hade velat ha ett högre tempo. Vårt mål är att finnas på Västkusten och utmed Norrlandskusten. Men vi jobbar med i sort sett vår egen kassa och det är det som styr tempot.

Jag vill att kunderna ska märka att de köper kvalitet och säkerhet när man gör affär med ABC Ställningar, att de ser värdet i att fokusera på kvalitet istället för kvadratmeterpris.

Jag är väldigt stolt över vårt gäng och det fina samarbete som finns mellan våra enheter med material och underentreprenörer. Vi har t.ex. specialteam som vi skickar ut över landet.

Vad gör du i sommar?

– I sommar ska jag vara på lantstället, ta det så lugnt jag kan och samla kraft inför hösten. Starten på hösten är alltid viktig för att fylla upp med jobb inför vintern. Vi skall se till att vi får en flygande start!

Väderskydd - Linus Svensson

ABC Ställningar levererar väderskydd av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Vi ritar och beräknar varje väderskydd för att hitta rätt lösning just för ert unika projekt.

Vi har denna höstdag nere i Skåne frågat Linus Svensson, enhetschef på ABC Ställningar i Malmö, vad han anser om väderskydd och dess fördelar och eventuella risker:

Vad har ABC Ställningar för väderskydd idag?

– Vi har flera varianter från HAKI, Layher, +8 och UBIX, svarar Linus snabbt.

 
Vilken typ av väderskydd rekommenderar du?

– Det beror helt på förutsättningarna, men skall du inte lyfta in material utan är ute efter en torr arbetsplats, att skydda byggmaterial och konstruktioner så tycker jag ett fast väderskydd är att fördra. Det är konstadseffektivt och går relativt fort för oss att bygga.
Måste du däremot lyfta in material och konstruktioner under väderskyddet så är ett öppningsbart tak mer effektivt. Ofta bygger vi våra öppningsbara vädertak på rullbanor som gör det enkelt att öppna och stänga taket i sektioner.

 
Vad ser du som de största fördelarna med ett väl fungerande väderskydd?

– Vi vet att produktiviteten i utförarledet ökar och att arbetsmiljön förbättras när regn, blåst, snö och is hålls utanför klimatskalet. Sedan att material, konstruktioner och byggutrustning hålls torrt måste öka kvaliteten i både leverans och utförande, Sedan får vi inte glömma att produktionstiderna förkortas när du har ett väl fungerade klimatskal, säger Linus.

 
Vad skall du som beställare tänka på vid val av leverantör av väderskydd?

– Tänk på att det ofta blir stora konstruktioner med långa spännvidder. Varje vädertak som byggs skall beräknas innan montagearbetet startar. Fråga efter en beräkning!
Tänk även igenom produktionscykeln, behöver hela ytan täckas, kan det byggas i etapper? Det är onödigt att betala för ytor som inte nyttjas

Chansa inte, välj rätt samarbetspartner, avslutar Linus med leende och drar på sig sin ABC hjälm och drar vidare på nästa uppdrag.

 
 


Se vår video som visar både fasta väderskydd och väderskydd med rullande tak.

ABC Ställningar är en del i nyöppnandet av Bunkeflo kyrka

I Bunkeflo i Malmö kommun har det funnits en kyrka sedan 1000-talet, först i trä och sedan 1100-talet i kalksten. Bunkeflo var under medeltiden en… Läs mer »

Jeanette Hedman – Från trädgårdsmästare till VD i ställningsbranschen

Vi knackar på hos Jeanette Hedman på ABC Franchise kontor, tidigare regionchef i ABC-koncernen som sedan årsskiftet tagit rollen som VD för ABC Ställningsmontage i… Läs mer »

Hallstaviks vattentorn renoveras – byggställning invändigt och utvändigt

Förr eller senare behöver också ett vattentorn renoveras. Det är vad som pågår just nu i Hallstavik. Hallstaviks vattentorn uppfördes 1953 och byggdes ut 1978…. Läs mer »

Hur ser ABC Ställningar på läget i branschen?

Vi får en pratstund med Björn Bjelkenstedt VD för ABC Franchise AB och passar på att ställa några frågor: Vi är mitt i en lågkonjunktur… Läs mer »