Ställning runt Bunkeflo kyrka, Malmö kommun

I Bunkeflo i Malmö kommun har det funnits en kyrka sedan 1000-talet, först i trä och sedan 1100-talet i kalksten. Bunkeflo var under medeltiden en betydelsefull församling, intressant för både adeln och kyrkan.

1888 begärde församlingen att få riva den medeltida kyrkan som man ansåg vara för mörk och för liten för församlingen. Det tog sex år innan rivningstillståndet kom. Följande år, 1895 fick arkitekterna August Lindvall och Harald Boklund i uppdrag att rita Bunkeflo nya kyrka som invigdes bara tre år senare, söndagen den 11 september 1898.

Underhållet av Bunkeflo kyrka har länge varit eftersatt. Endast provisoriska åtgärder har gjorts under åren. År 2017 stängdes Bunkeflo kyrka efter att fastighetsförvaltningen upptäckt att kyrkans tegelstenar och fog håller på att vittra sönder.

Nu är det äntligen bestämt att kyrkan ska renoveras och åter öppnas. Åtgärderna ska vara utförda senast 1 december 2024.

Vi på ABC Ställningar i Malmö har fått uppdraget att bygga ställning för renoveringarna.

  • Fasaden skall fogas om samt få nya plåtdetaljer, även putsade ytor skall renoveras.
  • Fönster, dörrar och luckor skall målas.
  • Nytt bjälklag byggs till invändigt i kyrktornet.
  • Nytt koppartak på spiran.
  • Korset skall lyftas ner och målas om, lika så klockorna.
Byggställning runt spiran på Bunkeflo kyrka, Malmö kommun
Rasmus Berg och Sebastian Svensson vid tornspiran på Bunkeflo kyrka.


ABC Ställningar är en del i nyöppnandet av Bunkeflo kyrka

I Bunkeflo i Malmö kommun har det funnits en kyrka sedan 1000-talet, först i trä och sedan 1100-talet i kalksten. Bunkeflo var under medeltiden en… Läs mer »

Jeanette Hedman – Från trädgårdsmästare till VD i ställningsbranschen

Vi knackar på hos Jeanette Hedman på ABC Franchise kontor, tidigare regionchef i ABC-koncernen som sedan årsskiftet tagit rollen som VD för ABC Ställningsmontage i… Läs mer »

Hallstaviks vattentorn renoveras – byggställning invändigt och utvändigt

Förr eller senare behöver också ett vattentorn renoveras. Det är vad som pågår just nu i Hallstavik. Hallstaviks vattentorn uppfördes 1953 och byggdes ut 1978…. Läs mer »

Hur ser ABC Ställningar på läget i branschen?

Vi får en pratstund med Björn Bjelkenstedt VD för ABC Franchise AB och passar på att ställa några frågor: Vi är mitt i en lågkonjunktur… Läs mer »